Hermann Tast, 1490-1551, slesvigsk reformator. Efter studier i Wittenberg blev han senest 1514 præst i sin hjemby, Husum. Muligvis fra 1522 og senest fra 1525 har han som en af de første i Slesvig prædiket i overensstemmelse med luthersk lære. Fra 1527 førte han tilsyn med Nordfrieslands kirker, ivrigt fremmende den lutherske sag. I 1537 deltog han i udarbejdelsen af Kirkeordinansen. Fra 1538 var han provst og 1540-42 superintendent (biskop) i Husum-Slesvig.