Hermann Schulze-Delitzsch, 1808-1883, tysk politiker. Schulze-Delitzsch var dommer i Rhinlandet og fra 1848 politisk aktiv som progressiv liberal. Han organiserede tidlig sin hjemegns håndværkere til værn mod konkurrence fra storkapitalen og skabte fra 1849 indkøbs- og fra 1850 kreditforeninger på kooperativt grundlag. Schulze-Delitzsch organiserede fra 1859 disse kreditinstitutioner over hele Tyskland, hvor den kooperative kreditgivning fik stor udbredelse, og han indtog en fremtrædende plads i den begyndende organisering af arbejderne i Tyskland i konkurrence med Ferdinand Lassalle.