Hermann Kutter, 1869-1931, schweizisk præst og forfatter, s.m. Leonhard Ragaz førende talsmand for en "religiøs socialisme". Ud fra tanker om gudsrigets realisering fandt han Gud nærværende i socialismens kamp for et socialt retfærdigt samfund. Han forsøgte at gøre de kristne opmærksomme herpå og at modvirke, hvad han anså for kirkens selvødelæggende tilbagetrækning til inderlighed. Kutters idéer fik kun ringe politisk betydning, men påvirkede protestantisk teologi, fx Karl Barth.