Hermann Korner, ca. 1365-1438, nordtysk munk og historieskriver, forfatter til verdenskrøniken Chronica novella. Værket, som han omskrev flere gange, er en kompilation; han har bearbejdet andre krøniker. Som kilde til de beskrevne begivenheder er krøniken slet bevendt. Med sit middelalderlige, universelle historiesyn og det velformede latin fik Chronica novella imidlertid stor indflydelse på nordtysk og skandinavisk historieskrivning.