Herman Trier, 10.5.1845-1.9.1925, dansk pædagog og politiker. Trier udfoldede et omfattende pædagogisk forfatterskab, var 1884-89 formand for Studentersamfundet og 1882-1907 leder af dets arbejderundervisning. Han var MF 1884-87 og 1890-1909, 1901-05 dets formand, og medlem af Landstinget fra 1909; desuden var han medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1893-1917 og dens formand 1898-1907. Trier var oprindelig knyttet til Venstre, men indtog en selvstændig stilling og tilsluttede sig senere Det Radikale Venstre. Han ledede bl.a. forhandlingerne om løsningen af Statslånskrisen 1919 og nød stor respekt i alle kredse for sin personlige integritet og uegennyttighed.