Herman Boerhaave, 1668-1738, hollandsk læge, botaniker og kemiker. Boerhaave underviste fra 1701 i medicin ved Leiden Universitet, hvor han i 1709 blev professor i medicin og botanik, fra 1718 tillige i kemi. Fra 1720 helligede han sig undervisningen i medicin, som han forfinede ved at lægge vægt på de kliniske fund, dvs. patientens sygehistorie og lægens iagttagelser ved sygesengen. Han blev kendt som en fremragende lærer, og studenter fra hele Europa søgte hans undervisning i Leiden. Under sit ophold i Holland 1735-38 fik Linné nær kontakt med Boerhaave; Linné tilegnede ham sit hovedværk om planternes systematik og opkaldte planteslægten Boerhavia i nellikefamilien efter ham. Boerhaave udgav flere store lærebøger: Institutiones Medicae (1708), Aphorismi de Cognoscendis et Curandis Morbis og Elementa Chemiae (1732).