Herman Bing, 1845-1896, dansk bladudgiver og politiker. Bing kom fra et velhavende københavnsk fabrikanthjem og arbejdede fra 1875 på at organisere en Venstrebevægelse i hovedstaden. I 1884 grundlagde han sammen med Edvard Brandes og Viggo Hørup dagbladet Politiken, hvis forretningsfører han blev. I 1889 stiftede han Aalborg Amtstidende og var i Bælumkredsen medlem af Folketinget for Venstre 1890-92. I 1895 erobrede han den nye Valbykreds fra Højre.