Herefordshire, amt (county) og tidligere grevskab i Vestengland; 2180 km2, 183.500 indb. (2011). Amtet indgik 1974-98 i amtet Hereford and Worcester. Landskabet er præget af bakker med brede, frugtbare dale. Det højestliggende område grænser op til Worcestershire i Malvern Hills mod øst. Mod sydvest ligger The Golden Valley; herfra grænser amtet op til Wales og The Black Mountains; det afvandes her af floden Wye. Området præges af landbrug; her dyrkes æbler til bl.a. fremstilling af cider, og også kartofler er en vigtig afgrøde. Der var tidligere mange mejeribrug, og kvægracen hereford stammer fra området. Krisen i 1990'erne med kogalskab og mund- og klovsyge medførte imidlertid en storstilet omlægning af landbruget. Hovedbyen er Hereford; af andre byer kan nævnes Ross-on-Wye og Leominster.