Herakleides fra Pontos, ca. 390-310 f.Kr., græsk filosof med tilknytning til Platons Akademi, Aristoteles' Lykeion og pythagoræerne. En bevaret liste over 47 værker viser ham som eksponent for sin tids bredtfavnende videnskab: dialoger, værker om naturvidenskab, grammatik, historie osv. Han fremsatte en teori om Jordens placering, som senere udvikledes til Aristarchos' verdensbillede med Solen som centrum, og et alternativ til Demokrits atomteori, som indebar en formålsbestemt verdensorden.