Henry Trendley Dean, 1893-1962, amerikansk tandlæge, som i 1930'erne påviste en sammenhæng mellem indholdet af fluorid i drikkevandet og forekomsten af caries. Opdagelsen blev udgangspunktet for den i dag udbredte anvendelse af fluor som et effektivt cariesforebyggende middel. Han var medstifter af National Institute of Dental Research og blev dets første leder 1948-53.