Henry Steel Olcott var en amerikansk oberst, journalist og sagfører. Han var i 1875 sammen med Madame H.P. Blavatsky initiativtager til oprettelsen af Teosofisk Selskab og var dets præsident indtil sin død.