Henrik den Stolte, Heinrich der Stolze, ca. 1108-20.10.1139, hertug af Bayern. Han arvede hertugdømmet Bayern og ægtede kejser Lothar 2.s datter Gertrud. Som tak for den hjælp, han ydede sin pavetro svigerfar, fik han overdraget markgrevinde Mathilde af Toscanas omstridte len. Efter kejserens død fik han store godser i Sachsen og var kandidat til kejsertronen, men fyrsterne valgte i stedet Konrad 3. af slægten Hohenstaufen, ghibellinernes leder. Henrik nægtede dog at overgive de rigsregalier, han havde fået af Lothar, og han blev dømt fredløs og mistede sine len.