Henrik S. Nissen, Henrik Sandø Nissen, 1933-2005, dansk historiker, bror til Christian S. Nissen. Nissen blev efter sin kandidateksamen i 1960 tilknyttet projektet til afdækning af besættelsestiden ved Udgiverselskabet for Danmarks nyeste Historie 1961-67. Herefter blev han ansat ved Københavns Universitet. Han blev dr.phil. med afhandlingen 1940. Studier i forhandlingspolitikken og samarbejdspolitikken (1973) og markerede sig derudover bl.a. ved bidrag til bind 7 af Gyldendals Danmarkshistorie, Tiden 1914-1945 (1988), og bind 14 af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, Landet blev by 1950-1970 (1991, 2. udg. 2004).