Henrik Rantzau, 11.3.1526-31.12.1598, statholder, humanist. Som søn af Johan Rantzau var Henrik Rantzau forudbestemt til en politisk karriere og skoledes med universitetsophold i Wittenberg og læreår ved Karl 5.s kejserhof. I 1556 blev Rantzau Christian 3.s statholder i Hertugdømmerne og beholdt posten under Frederik 2., som han hjalp med betydelige lån under Syvårskrigen. Under formynderregeringen, hvor enkedronning Sophie hævdede retten til at disponere for sine sønner i Hertugdømmerne, blev han klemt i sin dobbeltposition som ridderskabets leder og kongens statholder, og hans tidlige afgang under Christian 4. kom ikke uventet. Rantzau støttede en ny tids lærdom og var selv skribent og dannet samler. Med gode udenlandske kontakter bragte han nye impulser til riget, og fx fik han via forlæggeren Georg Braun i Köln adskillige kobberstik af danske byer optaget i værket Theatrum Urbium.