Henrik Kehlet, f. 1942, dansk kirurg, overlæge ved mave-tarm-kirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital fra 1986, desuden professor ved Københavns Universitet fra 1991. Kehlets doktordisputats fra 1977 drejer sig om, hvordan gigtpatienter i behandling med binyrebarkhormon tålte operationer, dvs. hvorledes det kirurgiske stress påvirkede dem. Han har siden uddybet disse undersøgelser hos almindelige operationspatienter og påvist, hvordan det kirurgiske stress på forskellig måde kan hæmmes, således at man 1-2 dage efter selv en større operation kan udskrives. Hans internationalt anerkendte resultater indbragte ham i 1996 Novo Nordisk Prisen.