Henrik Gabriel Porthan, 1739-1804, finsk humanist; bibliotekar ved Åbo Akademi, fra 1777 professor i de klassiske sprog og antik kultur. Som forsker og lærer arbejdede han dog på flere områder, især Finlands ældre kultur og historie. I oplysningstidens ånd var han førende i tidens bestræbelser for kulturelle og materielle fremskridt; for de humanistiske studier i Finland står Porthan som en faderskikkelse.