Henrik 2. den Hellige, Heinrich, 6.5.973-13.7.1024, tysk konge fra 1002, tysk-romersk kejser fra 1014. Henrik 2. førte krig mod tyske rivaler og mod bl.a. Polen og Flandern, og i 1004 indledte han erobringer i Italien og fik indflydelse på pavevalg og på Italiens forhold til Det Byzantiske Rige. Desuden blandede han sig direkte i klostret Montecassinos indre styre. Henrik 2. støttede kirken i Tyskland med store donationer, men styrede den også ved embedsindsættelser. Som den eneste tyske kejser blev han og hans hustru Kunigunde helgenkåret; det skete i 1146.