Henrik 2., Jernhenrik (Isern Hinnerk), ca. 1317-85, greve af Holsten; søn af Gerhard 3. (den kullede greve), far til Gerhard 6. Efter Niels Ebbesens drab på faderen overtog Henrik sammen med broderen Klaus den rendsborgske del af Holsten og faderens panterettigheder i Danmark; Sydslesvig blev ikke indløst, og Vestfyn beholdt de til ca. 1365. I forholdet til den danske kongemagt overlod Henrik sin bror at spille hovedrollen for selv at udmærke sig som feltherre. I Hundredårskrigen deltog han således som lejetropsfører på engelsk side i Slaget ved Crecy i 1346.