Henric Schartau, 1757-1825, svensk vækkelsesprædikant, domkirkepræst i Lund fra 1785. I sit lutherske, pietistisk farvede kristendomssyn betonede han stærkt nådens afgørende betydning og den enkeltes vækst i tro. Vækkelsesbevægelsen schartauanismen kom længe til at præge vest- og sydsvensk fromhed med stærk fastholdelse af skriftens ord, sakramenterne og kirkens embede. Efter sin død forblev Schartau indflydelsesrig gennem bl.a. trykte prædikener.