Henri Paul Cartan, 8.7.1904-13.8.2008, fransk matematiker, medlem af gruppen Nicolas Bourbaki; søn af Élie Cartan. Han var professor i Strasbourg 1936-40 og i Paris 1949-75. Cartan har skrevet mange afhandlinger om holomorfe funktioner og om reelle og komplekse mangfoldigheder. Han omarbejdede Kiyoshi Okas (1901-78) arbejder vedrørende funktioner af flere komplekse variable ved en systematisk udnyttelse af den såkaldte knippeteori, indført i topologi af Jean Leray (7.11.1906-10.11.1998).