Henri Lefebvre, 1901-1991, fransk marxistisk filosof og bysociolog. Med sin hegelsk-inspirerede opfattelse af den dialektiske materialisme brød han i 1958 med det franske kommunistparti, hvori han siden 1928 havde været en af de ledende ideologer, og han skærpede sin kritik af partiets stalinistiske og strukturalistiske linje anført af filosoffen Louis Althusser. Lefebvre blev for alvor kendt efter 1968 med en række samfundskritiske bøger, som studenteroprøret tog til sig, bl.a. den originale kritik af det moderne hverdagsliv La Vie quotidienne dans le monde moderne (1968), La Révolution urbaine (1968) og La Pensée marxiste et la ville (1972) (da. Kapitalens lange skygger, 1974), hvori han bl.a. fremhævede den selvgroede by og bylivet som civilisationens grundlag. I Lefebvres hovedværk, La Production de l'éspace (1974), blev kontrollen over produktion og brug af fysisk rum, og ikke over økonomien eller produktionsmidlerne som i den øvrige marxisme, udpeget som det helt centrale i det moderne samfund.