Henri Konow var en dansk søofficer, viceadmiral, chef for flåden 1923-1927. Efter det såkaldte Påskekup imod den radikale regering Zahle i april 1920 (se Påskekrisen) udnævntes Konow til forsvars- og udenrigsminister i det kortlivede forretningsministerium Liebe. Han tilhørte regeringens hårde kerne, der dels ikke ønskede at forhandle, dels var indstillet på at bruge militær magt, hvis det kom til uroligheder.