Henny Tscherning, Henriette Tscherning, 5.3.1853-6.8.1932, dansk sygeplejerske, der 1899-1927 var den første formand for Dansk Sygeplejeråd, hvor hun utrætteligt kæmpede for fremme af sygeplejens kvalitet og sygeplejerskers vilkår. Hun gennemførte oprettelsen af en treårig teoretisk og praktisk sygehusuddannelse for sygeplejersker, hvilket i 1932 førte til indførelse af statsautorisation. I 1901 grundlagde hun Tidsskrift for Sygepleje (siden 1972 benævnt Sygeplejersken). Hun var ansat som plejemor på Kommunehospitalet og 1886-1909 gift med professor Eilert Adam Tscherning (1851-1919), der var overkirurg sammesteds.