Henning Kehler, 1891-1979, dansk litteraturkritiker; mag.art. i romansk filologi 1916. Han debuterede 1920 med revolutionsskildringerne Russiske Kroniker, oplevet ved selvsyn som attaché i Skt. Petersborg 1917-20. Samlinger af hans dagbladsanmeldelser og kronikker 1922-43 viser ham som en af mellemkrigstidens indflydelsesrige og betydelige skribenter, højreorienteret og kristelig af anskuelse, dramatisk af temperament. Da han efter en skandalesag i 1943 for ukollegial optræden over for Hakon Stangerup måtte forlade dagbladskritikken, helligede han sig sit dramatiske forfatterskab, som var indledt med komedien Ullabella eller Han slog et Barn (1941, filmatiseret 1961). Filmmanuskriptet til Biskoppen (1944) blev trykt i 1946.