Henning Hasle, 1900-1986, dansk politiker. Hasle var højesteretssagfører og blev i 1932 MF for Det Konservative Folkeparti, hvor han samarbejdede med Christmas Møller. Efter det forliste grundlovsforslag i maj 1939 blev Hasle formand for folketingsgruppen og politisk ordfører, og forholdet til Christmas Møller kølnedes. I april-juli 1940 var han minister uden portefølje og accepterede forhandlingspolitikken. Efter valget i 1945 nedlagde Hasle sit mandat pga. kritik af hans støtte til ministeriet Scavenius under besættelsen.