Henning Friis, 1911-99, dansk direktør og konsulent i socialpolitiske spørgsmål, søn af Aage Friis. Friis blev som cand.polit. ansat i Socialministeriet i 1938. Som statsvidenskabelig konsulent for Arbejds- og Socialministeriet fra 1948 sad Friis i en række kommissioner, fx sygekassekommissionen fra 1945 og invalideforsikringskommissionen fra 1954. 1958-79 var han det nyoprettede Socialforskningsinstituts første direktør. Friis har bl.a. varetaget rådgivningsopgaver for FN, UNESCO og WHO og fungeret som konsulent og rådgiver i socialpolitiske spørgsmål for myndighederne i bl.a. Egypten, Irland, Indien og Bangladesh. Hans forfatterskab omfatter bl.a. Familien og samfundet (1958), Den uvisse fremtid (1985) og Nye tider - nye ældre; arbejde og afgang (1990).