Henning Fenger, 1921-1985, dansk litteraturhistoriker. Efter lektorater ved Sorbonne og Cambridge Universitet blev han professor ved Aarhus Universitet 1966-72 og Odense Universitet 1972-74. Tyngden i hans virksomhed ligger dels i hans arbejder om Heiberg og Kierkegaard, dels i hans Brandes-studier med deres ny dokumentation vedr. kritikerens litterære og biografiske inspirationskilder. De elegant skrevne værker, Georg Brandes' læreår (disputats, 1955) og Den unge Brandes (1957), var bidrag til den fælleseuropæiske litteraturhistorie.