Henning Arnisæus, 1570-1636, tysk læge og statsretslærer. Arnisæus blev 1610 dr.med. i Helmstedt og derefter professor i moral i Frankfurt an der Oder. I 1613 vendte han tilbage til Helmstedt, da han blev udnævnt til professor i medicin. Påvirket af den græske filosof Aristoteles og den franske retslærde og politiske filosof Jean Bodin udsendte Arnisæus 1610 et statsretligt skrift, De jure majestatis (Om majestætsrettighederne), hvori han forsvarede en stærk fyrstemagt; folkelig oprørsret blev afvist, medmindre fyrsten havde accepteret virkelige begrænsninger i sin magt. I 1619 blev han ansat som Christian 4.s livlæge. Det er uklart, om Christian 4. anvendte Arnisæus' statsretlige viden, men hans tanker kom senere til at præge Kongeloven 1665.