Hemming Gadh, ca. 1450-1520, svensk gejstlig. Gadh var 1479-1500 den svenske rigsforstander Sten Sture d.æ.s talsmand ved kurien i Rom imod bl.a. unionskongen Hans. I 1501 valgtes Gadh ved Sten Stures hjælp til Linköping bispestol. Han indgik Vadstenaforbundet med Sten Sture, Svante Nielsson Sture og Knut Alvsson, der i august 1501 sendte kong Hans deres opsigelsesbrev. Gadh var virksom for alliancen Sverige-Lübeck, hvilket i 1509 førte til et nyt fredsbrud med kong Hans. Under Sten Sture d.y.s rigsforstanderskab dalede Gadhs indflydelse. Han var blandt de gidsler, kong Christian 2. i 1518 mod givet lejde tog med sig til Danmark, men da Gadh i 1520 kom til Sverige i kongens følge, talte han Christians sag efter rigsforstanderens død. Gadh blev henrettet i Finland som en udløber af Det Stockholmske Blodbad.