Helsingør Theater, købstadsteater åbnet 1817 i Helsingør, nedrevet 1957 og genopført 1958-61 i Den Gamle By i Århus. På teatrets loft fandtes rollehæfter og skuespil benyttet af Det Dramatiske Selskab i Helsingør. Disse samt et fortæppe og enkelte ældre dekorationer er overdraget Den Gamle By. Teatret, der har ca. 200 pladser, anvendes ved opførelsen af mindre skuespil, operaer og balletter samt til kammerkoncerter.