Helmold, ca. 1120-1177, tysk præst og krønikeskriver. I sin Chronica Slavorum, der dækker perioden 800-1171, skriver Helmold om den tyske underlæggelse af de vestslaviske egne, om den kristne mission og om sammenstød med danskerne under vendertogene. For tiden frem til 1066 bygger han på Adam af Bremens ærkebispekrønike, derefter på mundtlig tradition og fra 1134 på egne oplevelser. Saxo synes at have kendt Helmolds krønike.