Helle Kannila, 1896-1972, finsk bibliotekar. Som ganske ung blev hun grebet af de skandinaviske folkebiblioteksidéer. 1921-49 var hun biblioteksdirektør og derefter leder af den finske bibliotekaruddannelse 1949-63; hun var en energisk fortaler for fagets professionalisering.