Helge von Koch, 25.1.1870-11.3.1924, svensk matematiker; professor ved Stockholms tekniske højskole 1905, fra 1911 ved Stockholms universitet. Von Koch videreførte Poincarés arbejder om uendelige lineære ligningssystemer og deres matricer og determinanter. Hans resultater blev afgørende for I. Fredholms teori for integralligninger og dermed for funktionalanalysens udvikling. Helge von Kochs snefnugkurve er et tidligt eksempel på en fraktal.