Helge Nielsen, 12.10.1918-11.12.1991, dansk politiker. Helge Nielsen var udlært handskemager og 1946-56 forretningsfører i Handskemagerforbundet. 1956-62 underviste han på Borups Højskole. Han var MF for Socialdemokratiet 1960-73 og 1975-77. Helge Nielsen var boligminister 1971-73, miljøminister i 1973 og bolig- og miljøminister 1975-77.