Helge Lundgren, 1914-2011, dansk ingeniør og mag.scient; dr.techn. på afhandling om cylinderskaller; professor ved DTH i havnebygning og fundering 1950-55, derefter til 1984 i marin vandbygning. Lundgren var leder af Geoteknisk Institut 1950-55 og i 1964 initiativtager til Dansk Hydraulisk Institut. Han havde en ledende teknisk rolle ved færdigbygningen af Hanstholm Havn 1960-67.