Helgö, handels- og håndværksbebyggelse fra ca. 200-800 e.Kr. i Mälaren, Mellemsverige. Bebyggelsen omfatter flere husgrupper med omfattende fund fra især metalværksteder, som havde deres højdepunkt ca. 400-600 e.Kr., bl.a. er fundet flere tusinde støbeforme til smykkefremstilling. Skår af provinsialromersk og frankisk glas er fundet i stort antal. Andre genstande vidner om forbindelser til Baltikum, Middelhavsområdet, Irland og Orienten. I en større bygning er bl.a. fundet en koptisk bronzeøse fra 600-t., en orientalsk Buddhafigur fra 700-t. og en irsk bispestav fra 700-t. Endvidere er fundet to skatte med romerske guldmønter. Helgö menes at være forgængeren for vikingetidens store handelsplads Birka på Björkö, som lå ca. 12 km derfra.