Hektor, trojansk prins, søn af kong Priamos og Hekabe. I modsætning til sin vege bror Paris var den tapre Hektor en værdig modstander for de græske helte i Den Trojanske Krig. Homer gør ham i Iliaden til billedet på den frygtløse soldat, den opofrende søn og Andromaches gode ægtemand, og hans navn tolkes af Homer som "byens bevarer". Da Achilleus ved Athenas hjælp dræber Hektor, er Trojas skæbne derfor beseglet. Den rasende Achilleus slæber liget efter sin vogn tre gange rundt om Troja, et yndet motiv i kunsten ligesom scenen, hvor den gamle Priamos bønfalder Achilleus om at måtte få sønnens lig udleveret.