Hekkenfeldt, omdannelse af Heklafjeld (Hekla) i betydningen Helvede i talemåden ad Hekkenfeldt til. Se også Bloksbjerg.