Heinz Hopf, 19.11.1894-3.6.1971, schweizisk matematiker af tysk oprindelse. Hopf var en af pionererne i udviklingen af den algebraiske topologi, hvor han bl.a. arbejdede med singulariteter af vektorfelter, fiberbundter samt homotopigrupper af sfærer og topologiske grupper; han har også leveret vægtige bidrag til differentialgeometri. Flere begrebsdannelser bærer hans navn, fx Hopf-invarianter og Hopf-algebraer. 1931-65 var han professor ved Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich.