Heinrich Seuse Denifle, 1844-1905, østrigsk teolog og historiker; dominikaner 1861 og ansat i Vatikanarkivet fra 1883. Efter en række studier over den dominikanske mystik vendte han sig til middelalderlig universitetshistorie og blev bl.a. medudgiver af Pariseruniversitetets Chartularium. Derved førtes han til studier i senmiddelalderen og den begyndende Reformation. Hans Lutherstudier var stærkt polemiske, men samtidig overordentlig inspirerende for protestantisk Lutherforskning. Ved sin kundskabsrigdom og sporsans fremstår Denifle som en af de betydeligste middelalderforskere i 1800-t.s slutning.