Heinrich Schlusnus, 1888-1952, tysk barytonsanger, som regnedes for den fineste Verdi-sanger i Tyskland, hvor han var fast ansat på Berliner Staatsoper 1917-51. Heinrich Schlusnus var også en fornem liedfortolker.