Heinrich Schenker, 1867-1935, østrigsk musikteoretiker. Hans fænomenologisk funderede analysesystem søger at forstå de musikalske kræfters spil inden for den musikalske helhed ved at afdække musikkens baggrund, dens "ursats", som Schenker viste vha. de såkaldte "urlinjer". Analysemetoden har efter hans død vundet international udbredelse, ikke mindst i britisk og amerikansk musikforskning.