Heinrich Reventlow-Criminil, 1798-1869, dansk greve og politiker; bror til Joseph Reventlow-Criminil. Heinrich Reventlow-Criminil indtrådte i 1831 i Hertugdømmernes administration i København og blev i 1842 gehejmestatsminister (udenrigsminister). Han stod bag Det Åbne Brev af 1846 og arbejdede loyalt for Christian 8.s nationale politik. Reventlow-Criminil gik af ved Martsministeriets dannelse i 1848; 1852-54 var han minister for Holsten og Lauenburg.