Heinrich Brunner, 21.6.1840-11.8.1915, østrigsk jurist, professor i Berlin fra 1873. Heinrich Brunner er især kendt som retshistoriker pga. sit ufuldendte hovedværk Deutsche Rechtsgeschichte (1887-92) med en grundlæggende fremstilling af den germanske og den frankiske retshistorie, der i samtiden fremstod som et forbillede.