Heinrich Brüning, 1885-1970, tysk politiker, rigskansler i Weimarrepublikken 1930-32; fra 1931 tillige udenrigsminister. Brüning var rigsdagsmedlem fra 1924 for det konservative katolske parti Zentrum og udnævntes i marts 1930 til rigskansler og leder af en borgerlig midterregering. Efter at regeringen var blevet nedstemt, udskrev han valg i juli samme år og gennemførte et forkastet finanslovsforslag vha. et dekret. Forsøg på at bekæmpe den økonomiske krise med en deflationspolitik havde ingen effekt og medvirkede til nazistpartiets gennembrud ved valget i september 1930. For at vinde støtte blandt vælgerne trak han udenrigspolitikken i en mere nationalistisk retning og krævede bl.a. stop for Tysklands betaling af krigsskadeserstatninger fra 1. Verdenskrig. En uoverensstemmelse med præsident Hindenburg tvang i 1932 Brüning til at gå af. Efter nazisternes magtovertagelse emigrerede han til USA og var professor ved Harvard University 1937-45; i 1951-54 var han professor i statsvidenskab ved universitetet i Köln.