Heinrich Bornkamm, 1901-1977, tysk evangelisk teolog og reformationshistoriker, professor i Leipzig 1935 og Heidelberg 1948; bror til Günther Bornkamm. Heinrich Bornkamm, der var blandt sin generations fremtrædende Lutherforskere, forestod den kritiske udgave af de lutherske bekendelsesskrifter, Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, som første gang udkom i 1930. Hans indsats for organiseringen af det internationale samarbejde inden for reformationsforskningen var betydelig.