Heimwehr, (ty. 'hjemmeværn'), østrigsk paramilitær, højreradikal bevægelse. Heimwehr opstod efter 1. Verdenskrig; indtil 1927 var den løst organiseret og samarbejdede med borgerlige provinsregeringer om at bekæmpe arbejderbevægelsen. Heimwehr modtog penge fra bl.a. industrien, og med italiensk fascisme som et af forbillederne opnåede den ved nationalrådsvalget i 1930 2% af stemmerne, men mistede derefter medlemmer til nazisterne. Under fyrst Starhembergs ledelse blev Heimwehr i 1932 optaget i Dollfuß' regering. Efter at have deltaget i afskaffelsen af demokratiet i 1933 og nedkæmpelsen af Socialdemokratiet i 1934 mistede Heimwehr indflydelse og gled i 1936 ud af regeringen.