Heilbronnforbundet, protestantisk pagt indgået i 1633 under Trediveårskrigen. Forbundet havde den svenske kansler Axel Oxenstierna som primus motor og tilsigtede at opretholde Sveriges ledelse af den protestantiske krigsførelse, efter at Gustav 2. Adolf var faldet i Slaget ved Lützen. Forbundets virkning ophørte med Pragerfreden i 1635.