Heidelbergmennesket, mennesketype beskrevet på grundlag af en fossil menneskekæbe fundet i 1907 i en grus- og sandgrav ved Mauer nær Heidelberg, Tyskland; regnes for et af de ældste menneskefund fra Europa. Biostratigrafisk, dvs. ved datering vha. associerede dyre- og planterester, placeres fundet i Cromerkomplekset (Cromer-mellemistiden med efterfølgende varmeperioder) med en alder på ca. 500.000 år; kalium-argon-datering tyder på mere end 400.000 år. Heidelbergkæben er komplet med alle tænder, som er forholdsvis små. Kæben har intet hagefremspring. Heidelbergmennesket regnes for en forløber for neandertalerne. Det fik det videnskabelige navn Homo heidelbergensis, men klassificeres nu oftest som en type arkaisk H. sapiens eller en H. erectus.