Heianperioden, periode i Japans historie 794-1185, bl.a. karakteriseret ved Fujiwara-slægtens dominans ved kejserhoffet i Kyoto (Heian). I Heianperioden udvikledes en forfinet kultur, hvor kunst, litteratur, sprog og religion blomstrede.